Blog

همکاری وال اسپید با موسسه بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ایران

مطابق توافقات اولیه ، همکاری موسسه بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ایران با وال اسپید شکل گرفت. اهداف این همکاری بطور کلی شامل ، ایجاد و گسترش فرهنگ سبک سازی در ساختمان ها ، استفاده از متریال های نوین در ساخت و ساز ، طراحی سازه بر مبنای دیوارهای سبک و همکاری های فنی می باشد.
لینک معرفی وال اسپید در سایت موسسه بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ایران

جهت آشنایی بیشتر با این موسسه ، به سایت آن مراجعه فرمایید.
موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران