ساخت و ساز پروژه مسکونی نگین ۵ واقع در شهر دزفول استان خوزستان به روش ساخت و ساز خشک بوده است و برای سبک سازی ساختمان در آن از پانل های پیش ساخته وال اسپید به کار رفته است.

محل پروژهدزفول
نوع پروژهمسکونی
سال ساخت۱۳۹۹