_

اطلاعات فنی

_

مزایای پانل پیش ساخته وال اسپید

  • کاهش وزن اسکلتبه دلیل کاهش بار مرده سازه‌ای (برای ساختمان‌های کمتر از ۵ طبقه تا ۷٪ و برج‌های ۲۰ طبقه تا ۳۰٪)
  • افزایش سرعت اجراکه باعث بازگشت سریع سرمایه می‌شود (سهولت جابجایی و نصب آسان)
  • حذف فریم درب و پنجرهکه باعث حذف هزینه‌های مرتبط می‌شود (حذف قوطی و نبشی کشی و جوشکاری‌ها)
  • امکان تغییر سیستم پارتیشن بندیاگر در آینده نیاز به تغییر سیستم پارتیشن‌بندی بود این کار بدون نیاز به تخریب انجام می‌شود
  • قابلیت اجرای انواع متریال نازک کاری و پوشش های متداولپوشش های ملاتی و خشک
  • مقاوم در برابر زلزلهبه دلیل یکپارچگی دیوار، عملکرد مناسب و هماهنگ دیوار با سازه در هنگام زلزله (بدون ریزش آوار)
  • افزایش فضای مفید معماریبه دلیل کاهش ضخامت تمام شده دیوار پیش ساخته
  • حذف وال پستبه دلیل وجود ورق‌های گالوانیزه متعدد در فواصل یکسان
  • قابلیت اجرای انواع طرح های معماری و دکوراتیواجرای دیوار قوس و ...