یکی از کاربردهای سیستم ساخت و ساز خشک استفاده از آن در پروژه های ویلایی است که امروزه طرافداران زیادی پیدا کرده است. در پروژه ویلایی پورعلیزاده از پانل وال اسپید استفاده شده است.

محل پروژهآیینه ورزان
نوع پروژهویلایی
تعداد طبقات۲