بازرسی فنی

شرکت وال اسپید به صورت منظم از پروژه‌هایی که توسط عاملین ثبت شده بازرسی می‌نماید و کنترل کمی و کیفی بر روی کار انجام داده و در نهایت گزارشی تحویل کارفرما و عامل ارسال خواهد کرد تا از روند کار مطلع شوند.

_

ارتباط با ما

نام و نام خانوداگی(Required)