مجتمع اداری-تجاری البزر با ۲۵ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین واقع در میرداماد تهران، از سیستم ساخت و ساز خشک استفاده و پانل وال اسپید را به عنوان دیوارهای پیش ساخته خود انتخاب کرده است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهاداری - تجاری
تعداد طبقات۲۰
تاریخ اجرای پروژهتیر ۱۳۹۸
کارفرماشرکت توسعه ابنیه حافظ به نمایندگی از بانک ایران زمین