مجتمع تجاری روناک در شهرستان اسلامشهر تهران واقع شده است. این پروژه دارای ۵ طبقه به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع می باشد. برای دیوارهای پیرامونی این پروژه پانل وال اسپید از نوع SP و برای دیوارهای داخلی پانل های نوع N مورد استفاده قرار گرفت. اجرا و حمل و نقل آسان دلیل برتری و استفاده از دیوار پیش ساخته وال اسپید در این پروژه بوده است.

محل پروژهاسلامشهر
نوع پروژهاداری - تجاری
تعداد طبقات۵
تاریخ اجرای پروژهشهریور ۱۳۹۷
کارفرماتوسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص)