یکی از جدیدترین پروژه‌های وال اسپید در سال ۹۹ پروژه مجتمع مسکونی نکسوز از شرکت نکسا است که از دیوارهای سبک و پانل سبک وال اسپید در ساختمان سازی آن استفاده شده است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهمسکونی
تعداد طبقات۶
تاریخ اجرای پروژه۱۳۹۹
کارفرماشرکت نکسا