یکی از کاربردهای سیستم ساخت و ساز خشک استفاده از آن در پروژه های ویلایی است که امروزه طرافداران زیادی پیدا کرده است. در پروژه ویلایی پورعلیزاده از پانل وال اسپید استفاده شده است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهمسکونی
تعداد طبقات۳۰