مجتمع مسکونی قرنی واقع در تهران و دارای ۱۰ طبقه است که از سیستم ساخت و ساز خشک استفاده کرده است.در دیوارهای داخلی و پیرامونی خود از پانل وال اسپید استفاده کرده است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهمسکونی
تعداد طبقات۱۰