پروژه ویلایی ترابی در قم نیز در ساخت و ساز خود از پانل های وال اسپید برای دیوارهای داخلی خود استفاده کرده و بدین صورت عایق سازی حرارتی، حریق و رطوبت شده است.

محل پروژهقم
نوع پروژهویلایی
تعداد طبقات۱