این مجتمع با اسکلت فلزی در ۱۳ طبقه در منطقه کن تهران واقع شده است.  به دلیل عایق بودن پانل وال اسپید، سبکی و سهولت در حمل و نقل از دیوارهای پیش ساخته وال اسپید در این پروژه استفاده شده است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهتجاری - تفریحی
تعداد طبقات۱۱
تاریخ اجرای پروژه۱۳۹۷-۱۳۹۸