کلینیک اداری-تجاری نیل واقع در تهران از سیستم ساخت و ساز خشک در ساختمان‌سازی خود استفاده کرده و دیوارهای داخلی آن از دیوار پیش ساخته وال اسپید است.

محل پروژهتهران
نوع پروژهاداری - تجاری
تعداد طبقات۱