دیوارهای پیش ساخته سوله سرافرازی واقع در ورامین که در ۲ طبقه ساخته شده، از نوع پانل های سبک وال اسپید است.

محل پروژهقرچک
نوع پروژهتجاری
تعداد طبقات۲