اجرای پانل وال اسپید در تالار پذیرایی ژابیز و استفاده از سیستم ساخت و ساز خشک برای مقاومت در برابر زلزله و عایق بودن در برابر حریق و رطوبت.

محل پروژهتهران
سال ساخت۱۳۹۹